โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 

 

 

 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567
( ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2567 ถึง 05 มี.ค. 2567 )