โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 

 

 

 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2566
( ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2566 ถึง 03 มี.ค. 2566 )