โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 

 

 

 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564
( ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2564 ถึง 26 เม.ย. 2564 )


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ และเลื่อนกำหนดการสอบ [รายละเอียด]