โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 

 

 

 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565
( ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.65 ถึง 7 มี.ค.65 )