โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
    ประกาศผลรอบสุดท้าย รายชื่อผู้สอบได้ เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562     คลิก...
          ขั้นตอนและรายละเอียด การทำสัญญาและรายงานตัว สำหรับผู้สอบได้     คลิก...

 

 

 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562
( ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 ถึง 15 มี.ค. 2562 )