โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
    ประกาศ การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562     ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 ถึง 15 มี.ค. 2562 ...     คลิก...

 

 

 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562
( ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 ถึง 15 มี.ค. 2562 )